ติดต่อเรา

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร. 075673788

Scroll to Top